Vấn đề trỏ IP trong WZhosting

No Comments

Chào các bạn,

Như các bạn đã biết có 2 cách để trỏ 1 domain về hosting đó là trỏ IP hoặc DNS

Nếu như bạn trỏ DNS đến nhà cung cấp thì mọi chuyện khá là đơn giản và ít gặp lỗi.

Nhưng đôi khi bạn trỏ IP thì khi hosting nâng cấp, đổi IP hoặc thay đổi gì đó khiến không vào được site như thế này:

WEB lỗi không vào được

WEB lỗi không vào được

Tức là domain của bạn đã trỏ đúng nhà cung cấp hosting, nhưng chưa đúng server.

Nếu trỏ bằng DNS thì nó sẽ tự chuyển đến server đúng, còn trỏ trực tiếp IP thì không.

WZhosting là reseller của các nhà cung cấp khác nhau, đôi khi host bạn được tạo trên 1 server có thông tin khác thông tin mà wzhosting được cung cấp. Tức là bạn trỏ IP về đúng IP mà wzhosting gửi email mà không được.

Vậy muốn tìm đúng IP server thì làm như thế nào?

 

1. Login vào Cpanel

2. Nhìn list bên trái, nếu explan được thì explan

Expand stats

Expand stats

 

Tìm cho mình đoạn ghi Shared IP hoặc Dedicated IP Address như hình. Đây chính là IP của host bạn đang xài, trỏ lại IP như này là vào được.

Tìm IP đúng của hosting

Tìm IP đúng của hosting

Xin chào, Mình là Mạnh, một coder mới bắt đầu bước chân vào con đường MMO. Hiện đang muốn cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho những người cùng theo đuổi con đường MMO. Liên hệ: skype: wzhosting

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts
 

Leave a Comment