404 Not Found khi install plugin ở Arvixe

No Comments

Xin chào,

 

Hiện nay dùng gói hosting ở arvixe có rất nhiều bạn không truy cập được vào trang plugin để cài.

Khi vào thì hiển thị lỗi 404.

Cách khắc phục rất đơn giản như sau:

  1. Login vào Cpanel
  2. Vào FileManager (Nhớ tích chọn show hidden file)
  3. Edit file .htaccess
  4. Sửa dòng đầu tiên/ xóa dòng đầu tiên có dạng:

    AddHandler application/x-httpd-php52 .php .php5 .php4 .php3

  5. Sửa/ thêm dòng này vào đầu file htaccess:

    AddHandler application/x-httpd-php55 .php .php5 .php4 .php3

  6. Lưu file .htaccess và vào lại wp-admin/plugins.php xem vào được chưa nhé.

Nếu vẫn chưa khắc phục được thì bạn liên hệ trực tiếp hoặc submit ticket nhé.

Mình sẽ giải quyết sớm nhất có thể.

Cảm ơn!

Xin chào, Mình là Mạnh, một coder mới bắt đầu bước chân vào con đường MMO. Hiện đang muốn cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho những người cùng theo đuổi con đường MMO. Liên hệ: skype: wzhosting

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts
 

Leave a Comment